GBPJPY kiểm tra đường trung bình động - Phân tích - 23-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã hình thành sóng giảm điều chỉnh ngày hôm qua, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, để nhận thấy việc kiểm tra đường trung bình động 55 và nằm trên đường hỗ trợ 136,41.

Lưu ý rằng sự ổn định thường xuyên phía trên đường hỗ trợ đã đề cập cho phép chúng tôi chờ đợi để thu thập lại động lượng tích cực, để quản lý để gia hạn nỗ lực tăng giá cho đến khi đạt đến mức 137,70 và 138,22.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng 136,45 đến 137,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng