Giá đồng đe dọa sự tích cực - Phân tích - 23-10-2020


Economy analysis


Giá đồng chạm mục tiêu 3,2200 để tạo thành rào cản mạnh mẽ chống lại các giao dịch tích cực, nhận thấy thu thập thông tin về mức 3,1300 ngay bây giờ và đe dọa đường hỗ trợ của kênh tăng chính tại 3,1450, trong khi đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực hơn cho phép chúng ta kỳ vọng sự bắt đầu hình thành các biến động tiêu cực có thể đẩy giá giảm xuống mức trung bình động 55 tại 3.0660.

Do đó, chúng tôi sẽ đề xuất xu hướng giảm trừ khi vi phạm rào cản 3.2200, lưu ý rằng điều quan trọng là phải theo dõi giá hành vi khi chạm vào đường trung bình động 55.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1800 đến 3,0660

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Giảm giá