Cập nhật giữa ngày cho Bạc 13-07-2020


Economy analysis


Giá bạc đã vượt qua rào cản 19,00 và giải quyết trên nó ngay bây giờ, điều này hỗ trợ cho việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​có hiệu quả trong phần còn lại của ngày, mở đường để hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đạt 19,64, lưu ý rằng EMA50 hỗ trợ mức tăng dự kiến, trong đó các điều kiện tiếp tục duy trì trên 18,35.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 18,70 và kháng cự 19,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish