USDCHF kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 23-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã kiểm tra mức kháng cự của kênh giảm giá và duy trì sự ổn định của nó dưới mức đó cho đến bây giờ, vì EMA50 gặp ngưỡng kháng cự này để tăng thêm sức mạnh cho nó, trong khi stochastic bắt đầu cung cấp các tín hiệu tiêu cực trong khung thời gian 4 giờ.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là mức 0,9010 làm trạm tiếp theo, trong khi giữ dưới 0,9100 cho thấy điều kiện chính để tiếp tục giảm dự kiến .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9000 và kháng cự 0,9120.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm