Giá dầu thô kiểm định đường trung bình động - Phân tích - 23-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô dao động quanh đường EMA50, tạo thành vùng kháng cự tốt đối với giá, đi kèm với việc mất ngẫu nhiên theo động lượng tích cực và chạm đến các vùng quá mức, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới. các mục tiêu tiếp theo nằm ở 39,30, tiếp theo là 38,10.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc vi phạm 41,60 sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng trên trong ngày và cơ sở ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 39,00 đến kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm