Giá vàng chạm mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 23-10-2020


Economy analysis


Giá vàng ổn định quanh mức 1901,80, tìm thấy cơ sở hỗ trợ vững chắc ở đó, được hỗ trợ bởi tính tích cực ngẫu nhiên, có thể đẩy giá bắt đầu nỗ lực phục hồi trong ngày, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng đường EMA50 tạo thành áp lực tiêu cực đối với giá, điều này hình thành mâu thuẫn giữa các yếu tố kỹ thuật, khiến chúng tôi muốn tránh sang một bên cho đến khi giá xác nhận tình hình của nó theo mức đã đề cập, sau đó phát hiện điểm đến tiếp theo một cách rõ ràng.

Lưu ý rằng việc phá vỡ 1901.80 và giữ bên dưới nó sẽ xác nhận sự tiếp tục giảm về phía 1880,00 theo sau là mức 1860,90 là các trạm tiêu cực tiếp theo, trong khi củng cố ở trên nó sẽ đẩy giá bắt đầu làn sóng tăng nhắm mục tiêu khu vực 1934,86 lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1885,00 và kháng cự 1930,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập