USDCAD giữ sự ổn định tiêu cực - Phân tích - 23-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD cho thấy một số xu hướng giảm nhẹ cho thấy hướng tới việc tiếp tục kịch bản xu hướng giảm giá được đề xuất gần đây, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, đang chờ hướng tới mức 1.3035, theo sau là mức 1.2960 thể hiện các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc vi phạm 1.3175 sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá đạt được mức tăng trong ngày mà mục tiêu 1.3240, sau đó chủ yếu là 1.3362 mức.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3090 và kháng cự 1.3200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm giá