USDJPY có tín hiệu tiêu cực - Phân tích - 23-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực ngay bây giờ, gợi ý đầu giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, nhận thấy rằng ngẫu nhiên chồng chéo tiêu cực để thúc đẩy giá giảm nhiều hơn trong ngày hôm nay.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ cho tổng quan về xu hướng giảm của mình được điều chỉnh bởi sự ổn định giá dưới 105,20, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi đạt 103,65.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 103,90 và kháng cự 105,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm