EURUSD tiếp tục giảm - Phân tích - 23-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD kiểm tra đường EMA50, hình thành cơ sở hỗ trợ trong ngày ở mức 1,1790 hiện tại và giá cần vượt qua mức này để xác nhận sự tiếp tục của sóng giảm trong ngày, mục tiêu mức 1,1720 làm trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong các phiên sắp tới, có cân nhắc rằng việc vi phạm 1.1880 sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng chính trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1880.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tạm thời