Cập nhật giữa ngày cho Vàng 13-07-2020


Economy analysis


Giao dịch giá vàng bị giới hạn trong một kênh giảm giá nhỏ xuất hiện trên biểu đồ, chúng tôi tin rằng nó hình thành mô hình cờ tăng mà chúng tôi đang chờ để hỗ trợ đẩy giá để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong các phiên sắp tới và giá cần phải vi phạm 1808.00 để kích hoạt hiệu ứng tích cực của mẫu này và mở đường để đạt được các mục tiêu tích cực của chúng tôi bắt đầu từ 1840.00 sau đó là 1860.00.

Nói chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất Xu hướng tăng cho ngày hôm nay được hỗ trợ bởi EMA50, trừ khi phá vỡ mức 1775,00 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1790,00 và kháng cự 1830,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish