Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 22-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch với sự tích cực rõ ràng để tiếp cận mức kháng cự quan trọng 41,10 và miễn là giá nằm dưới mức này, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 39,30 sau đó là 38,10 , lưu ý rằng EMA50 hỗ trợ sự tiếp tục của sự sụt giảm dự kiến.