Phân tích cuối ngày cho Vàng 22-10-2020


Economy analysis


Giá vàng đã thành công trong việc đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1901,80 và cố gắng phá vỡ nó, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong các phiên sắp tới, chờ đợi để đạt được mục tiêu tiêu cực bổ sung kéo dài đến 1880,00 tiếp theo là 1860,90, lưu ý rằng không đạt được mức phá vỡ cần thiết sẽ đẩy giá phục hồi trở lại và chạm mức 1934,86.