Phân tích cuối ngày cho EURUSD 22-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giảm để tiếp cận ngưỡng 1.1800, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi trong các phiên sắp tới, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi nằm ở 1.1720, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm mức 1.1870 và giữ ở trên nó.