General Motors đạt được mức tăng - Phân tích - 22-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Motors (GM) tiếp tục tăng với mức lợi nhuận 0,48% trong phiên trước, trong khi RSI đạt mức quá mua và thoát khỏi tình trạng bão hòa quá mua khỏi RSI, khi cổ phiếu giao dịch dọc theo đường xu hướng trung hạn đi lên với áp suất dương từ SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng là 38,95, miễn là nó giữ trên 34,55.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng