Honeywell thu thập động lực tích cực - Phân tích - 22-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Honeywell giảm 0,23% trong phiên trước trong khi thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại, với sự hỗ trợ tích cực từ SMA 50 ngày, đồng thời giao dịch bên cạnh đường xu hướng tăng trong trung hạn.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn và nhắm mục tiêu đến mức kháng cự quan trọng là 182,3, miễn là nó giữ trên 171,56.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng