Hewlett-Packard thu thập động lực tích cực - Phân tích - 22-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Hewlett-Packard đã giảm 0,77% trong phiên trước trong khi thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại, khi nó giao dịch dọc theo đường xu hướng trung hạn đi lên, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày, trong khi chỉ báo RSI đạt quá bán các cấp độ.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm vào ngưỡng kháng cự quan trọng 20,21 một lần nữa.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng