Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 22-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD dao động quanh đường EMA50 và stochastic tiếp tục cung cấp các tín hiệu tiêu cực, để giữ tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi rằng mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 0,6964, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 0,7170 để tiếp tục giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7020 và 0,7140

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm