Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 22-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent dao động tích cực để tiếp cận mức kháng cự quan trọng đầu tiên 42,45 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ dưới mức này và dưới 43,30 để duy trì kịch bản xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, vì nó sẽ bị phá vỡ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa, trong khi mục tiêu chính của làn sóng giảm giá được đề xuất nằm ở mức 40,23.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 40,00 hỗ trợ và Kháng cự 42,45.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm