Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 22-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy xu hướng tăng hiện đang bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên, trong khi đường EMA50 hình thành áp lực tiêu cực đối với giá, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 39,30 và chủ yếu là 38,10 mức, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 41,10 để tiếp tục đà giảm được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,10 và kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm