Cập nhật giữa trưa cho Silver 22-10-2020


Economy analysis


Giá bạc dao động gần mức kháng cự quan trọng 25,06 và giữ ổn định dưới mức đó cho đến thời điểm hiện tại, điều này giữ nguyên giá trị tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi cho ngày hôm nay, chờ phá vỡ mức 24,50 để xác nhận hướng tới mục tiêu dự kiến ​​chính của chúng tôi ở mức 23,60, nhắc nhở bạn rằng việc vi phạm 25,06 sẽ đẩy giá để đạt được mức tăng mới đạt 26,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,00 và kháng cự 25,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm