Cập nhật giữa trưa cho Vàng 22-10-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy các giao dịch yếu kém kể từ buổi sáng và kịch bản xu hướng giảm vẫn được đề xuất miễn là mức 1934,86 vẫn còn nguyên, chờ đợi để tránh giao dịch tiêu cực mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra mức 1901,80, mức phá vỡ nó thể hiện chìa khóa để tăng 1880,00 theo sau là 1860,90 mức là không có mục tiêu tiêu cực.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1890,00 và kháng cự 1930,00.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm