Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 22-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giảm dần xuống dưới để di chuyển dần ra khỏi ngưỡng kháng cự của kênh tăng giá trong ngày, trong khi stochastic tiếp tục cung cấp các tín hiệu tiêu cực trong khung thời gian bốn giờ, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động cho ngày hôm nay, điều này phụ thuộc về sự ổn định giá dưới 1.3165, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi nằm ở 1.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3030 và kháng cự 1.3200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tạm thời