Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 22-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kiểm tra mức kháng cự của kênh tăng giá và vẫn nằm dưới mức đó cho đến thời điểm hiện tại, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu chủ yếu là 1,1720, nhắc nhở bạn rằng việc vi phạm 1,1870 sẽ dừng tổng quan tiêu cực và đẩy giá tăng trở lại và hướng đến 1.2011 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1740 và kháng cự 1.1900.

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm tạm thời