GBPJPY vượt lên trên ngưỡng kháng cự - Phân tích - 22-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY tăng mạnh lên để thông báo đã vi phạm ngưỡng kháng cự của kênh tăng giá nhỏ tại 137,30 hôm nay, để xác nhận việc chuyển sang đường tăng giá và cho phép chúng tôi bắt đầu đề xuất các nỗ lực tăng giá.

< p> Phạm vi tiếp cận ngẫu nhiên đến các vùng quá mua hỗ trợ tổng quan tích cực hiện tại, do cung cấp động lượng tích cực mới, để kỳ vọng nhắm mục tiêu 138,22, tiếp theo là chạm đến ngưỡng kháng cự chính tại 139,60.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa 137,30 và 138,22

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng