Giá đồng giữ trên mức hỗ trợ - Phân tích - 22-10-2020


Economy analysis


Giá đồng vẫn ổn định trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá ở mức 2,1300 cho đến sáng nay, ghi nhận mục tiêu đầu tiên là chạm mức 3,2160, tiếp theo là tăng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tiêu cực ngẫu nhiên di chuyển dưới mức 50.

Nói chung, sự ổn định thường xuyên phía trên mức hỗ trợ đã đề cập sẽ làm tăng cơ hội tiếp tục nỗ lực tăng giá, để mong đợi sự phục hồi về mức 3,2200 sau đó là mức 3,3100, trong khi việc thu thập thông tin dưới mức hỗ trợ sẽ hủy bỏ tổng quan tích cực và buộc giá chịu lỗ lớn có thể kéo dài đến mức 3.0800 và 2.9800.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1350 đến 3,2200

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng