Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 13-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy một số xu hướng giảm giá nhẹ hiện bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ đợi để có đủ động lực tích cực để đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, được EMA50 hỗ trợ liên tục, chờ đợi để truy cập mức 1,1420 .

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1270 sẽ ngăn chặn xu hướng tăng dự kiến ​​và nhấn vào giá để chuyển sang giảm và hướng tới 1.1175 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.1250 và mức kháng cự 1.1420.