AUDUSD có tín hiệu tiêu cực - Phân tích - 22-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã kiểm tra đường EMA50 và bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực ngay bây giờ, lưu ý rằng stochastic cung cấp tín hiệu chồng chéo tiêu cực mà chúng tôi mong đợi sẽ thúc đẩy giá giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới, để giữ cho tổng quan giảm giá của chúng tôi, mục tiêu 0,6964 là tiếp theo trạm chính.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc vi phạm 0,7170 sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá tiếp tục xu hướng tăng chính trở lại.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7020 và 0,7140

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm