Giá dầu Brent quay đầu giảm - Phân tích - 22-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã phá vỡ mạnh mức 42,20 để ngăn chặn kịch bản tích cực được đề xuất gần đây và hướng tới việc chạm ngưỡng hỗ trợ quan trọng 40,23, chịu áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn trong ngày hôm nay.

Chúng tôi cần lưu ý rằng việc phá vỡ mức mục tiêu sẽ kéo dài lỗ giá dầu Brent trong ngắn hạn và trung hạn, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 42,45, tiếp theo là 43,30 mức và giữ trên chúng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 42,45.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm