Giá dầu thô phá vỡ ngưỡng hỗ trợ - Phân tích - 22-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã bật xuống mạnh mẽ vào ngày hôm qua sau khi tiếp cận ngưỡng 42,00 đô la, để phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày và lắng xuống dưới ngưỡng 40,00 hiện tại, khiến giá chịu nhiều áp lực tiêu cực hơn trong các phiên sắp tới, trên đường đi thăm 39,30 tiếp theo là 38,10 mức là mục tiêu tiêu cực tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm 41,10 sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và đẩy giá quay trở lại sẽ tăng trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,10 và kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm