Giá bạc đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh - Phân tích - 22-10-2020


Economy analysis


Giá bạc không thể quản lý để xác nhận việc vi phạm mức 25,06, để bắt đầu giảm và di chuyển gần đường hỗ trợ của kênh tăng giá, điều này cho thấy giá đang trên đường chuyển sang giảm, điều này sẽ được xác nhận bằng cách phá vỡ 24,50.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay và việc phá vỡ 24,50 sẽ đẩy giá trực tiếp lên 23,60, lưu ý rằng việc vi phạm 25,06 và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và dẫn giá để tiếp tục đường tăng giá nhắm đến mức 26,00 như một trạm tích cực tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,00 và kháng cự 25,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm