USDCAD cố gắng phục hồi - Phân tích - 22-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD giao dịch với sự tích cực rõ ràng để đạt đến ngưỡng kháng cự chính tại 1.3180, nhận thấy rằng EMA50 gặp ngưỡng kháng cự này để tăng thêm sức mạnh cho nó, trong khi stochastic mất đi động lượng tích cực để hiển thị các tín hiệu mua quá rõ ràng ngay bây giờ.

< p>

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng giảm giá trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 1.3035 và 1.2960 là mức chính tiếp theo, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3180 sẽ đẩy giá quay đầu tăng và đạt được mức tăng bổ sung bắt đầu từ 1,3240 và mở rộng lên 1,3362.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3090 và kháng cự 1.3220.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm