GBPUSD đạt mục tiêu tích cực đầu tiên - Phân tích - 22-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tiếp tục đà tăng giá để đạt được mục tiêu tích cực dự kiến ​​đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.3165, nhận thấy rằng giá tìm thấy mức kháng cự vững chắc ở mức này, sẽ bắt đầu giảm ngay bây giờ, điều này khiến chúng tôi kỳ vọng hướng tới việc kiểm tra mức hỗ trợ chính 1.3000 trước đó quay trở lại để tiếp tục xu hướng tăng.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được kỳ vọng, được hỗ trợ bởi các tín hiệu tiêu cực xuất hiện rõ ràng thông qua stochastic, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3165 sẽ đẩy giá để tiếp tục xu hướng tăng giá và hướng tới mục tiêu tích cực tiếp theo là 1.3265.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3030 và kháng cự 1.3200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tạm thời