Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 21-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô phải đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh sau khi công bố dữ liệu tồn kho dầu của Hoa Kỳ phá vỡ 40,35 và di chuyển xuống dưới ngưỡng 40,00 đô la hiện tại, đẩy giá quay đầu giảm và đạt được mục tiêu tiêu cực mà chúng tôi kỳ vọng bắt đầu ở mức 39,30 mở rộng lên 38,10 sau đó là 38,10 cấp, lưu ý rằng việc nắm giữ dưới 41,00 là rất quan trọng để tiếp tục giảm dự kiến ​​