EURJPY bắt đầu phục hồi - Phân tích - 13-6-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã giảm rõ ràng trong các phiên trước nhưng nó đã tăng mạnh từ 120.00 khu vực, để gợi ý người đứng đầu giá để lấy lại xu hướng tăng và chúng tôi dự kiến ​​sẽ truy cập 121,70 khu vực ban đầu.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được dự kiến ​​cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bằng cách di chuyển trên mức trung bình 55, lưu ý rằng việc vượt qua mức đã đề cập sẽ đẩy giá lên 122,40 như một mục tiêu tiếp theo, trong khi để đạt được yêu cầu giữ trên 120,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 120,40 đến 122,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish