Phân tích cuối ngày cho EURUSD 21-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tích cực mới để vượt qua mức 1.1865 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này củng cố kỳ vọng đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là ở mức 1.2011, trong khi vi phạm 1.1865 là chính điều kiện để tiếp tục làn sóng tăng giá được đề xuất.