Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 21-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD ổn định quanh mức 0,7080 kể từ buổi sáng, trong khi stochastic đi vào vùng quá mua hiện tại, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7175, trong khi mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7000 và 0,7120

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm