Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 21-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô hiện tại cho thấy một số xu hướng giảm nhẹ để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá, trong khi đường EMA50 gặp hỗ trợ này để tăng thêm sức mạnh cho nó, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi, mục tiêu 43,05 làm trạm tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 40,35 để đạt được các mục tiêu đã chờ.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,35 và kháng cự 43,05.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng