Cập nhật giữa trưa cho Silver 21-10-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục nỗ lực để phá vỡ mức 25,06, để giữ tổng quan tăng giá của chúng tôi cho ngày hôm nay, mục tiêu của nó mở rộng để đạt đến 26,00 sau khi vượt qua mức trước đó, lưu ý rằng việc phá vỡ 24,35 sẽ ép giá kiểm tra 23,60 trước bất kỳ nỗ lực mới tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,35 và kháng cự 26,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Tăng giá