Cập nhật giữa trưa cho Vàng 21-10-2020


Economy analysis


Giá vàng dao động quanh mức 19200,00 kể từ buổi sáng, nhận được sự hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, để tiếp tục cho thấy xu hướng tăng giá cho ngày hôm nay tùy thuộc vào sự ổn định giá trên 1901,80, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 1934,86.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1900.00 và kháng cự 1940.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng