Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 21-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tăng mạnh lên để phá vỡ mức 1.3000 và ổn định trên mức đó, điều này khiến giá quay đầu tăng để đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu từ 1.3165 tiếp theo là 1.3265, có tính đến việc tiếp tục của sóng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2960 và kháng cự 1.3130.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng