Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 21-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã thành công khi chạm mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.1865 và cố gắng phá vỡ nó, điều này hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong phần còn lại của ngày, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1.2011, lưu ý rằng không đạt sự vi phạm sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và chủ yếu ép giá giảm về mức 1.1720.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1760 và kháng cự 1.1940.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng