EURJPY đối mặt với rào cản chính - Phân tích - 21-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY gần đây đã phải đối mặt với rào cản chính ở mức 125,00, để chặn các nỗ lực tăng giá và buộc giá hình thành dao động đi ngang tạm thời như xuất hiện trên biểu đồ.

Lưu ý rằng sự ổn định của rào cản này sẽ cho phép chúng tôi đề xuất sự dao động tiêu cực tạm thời để chịu một số tổn thất bằng cách giảm xuống 124,30 sau đó là 123,45 mức, trong khi thành công để đạt được mức phá vỡ sẽ cho phép giá tiếp tục ghi nhận các mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 125,45 tiếp theo là mức 125,95.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,05 đến 124,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm