GBPJPY dao động trong kênh giảm giá - Phân tích - 21-10-2020


Economy analysis


Mặc dù cặp GBPJPY đang cố gắng hình thành một số giao dịch tăng giá điều chỉnh gần đây, sự ổn định chính của nó trong kênh giảm giá nhỏ cùng với sự ổn định của ngưỡng kháng cự 137,05 cho phép chúng tôi chờ đợi để thu thập lại động lượng tiêu cực, để quản lý tiếp tục cuộc tấn công tiêu cực cho đến khi đạt mức 135,90 sau đó là mức 135,00.

Lưu ý rằng việc tập hợp trên mức kháng cự đã đề cập sẽ xác nhận việc đầu hàng trước sự thống trị của xu hướng tăng giá một lần nữa, dự kiến ​​sẽ tiến tới mức 137,60, tiếp theo là đạt 139,40 in khoảng thời gian sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 137,05 đến 135,90

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm