Bạch kim đầu hàng sự ổn định của đường hỗ trợ - Phân tích - 21-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã hình thành đường tăng giá trong ngày gần đây để nhận thấy sự hợp nhất của nó trên đường hỗ trợ 836,00, cố gắng hình thành sóng tăng bằng cách tập hợp về phía 880,30.

Lưu ý rằng sự ổn định trên mức đã đề cập hỗ trợ và thành công để thu thập thêm động lượng tích cực sẽ xác nhận việc trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực để cho phép giá phục hồi theo hướng tăng và nhắm mục tiêu nhiều mức tích cực bắt đầu từ 920,00 sau đó chạm đến ngưỡng 1052,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 835,00 đến 920,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng