USDCHF tiếp tục giảm - Phân tích - 21-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF cho thấy sự sụt giảm nhiều hơn để tiếp cận mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi ở mức 0,9010, được tổ chức bên trong kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ, hỗ trợ cơ hội giảm nhiều hơn trong ngắn hạn.

< nỗ lực mới giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,8990 và kháng cự 0,9100.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Giảm