AUDUSD mất đà - Phân tích - 21-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD giao dịch tích cực sau khi tiếp cận mức cản 0,7000, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên làm mất đi động lượng tích cực rõ ràng, đang chờ đợi động lực để giá phục hồi theo hướng giảm và tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chủ yếu là mức 0,6964.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và được hỗ trợ tích cực bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc vi phạm 0,7175 sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và đẩy giá quay đầu tăng một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7000 và 0,7120

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm