USDCHF nối lại sự suy giảm - Phân tích - 13-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã giảm mạnh sau khi kiểm tra khả năng chống chịu của kênh giảm giá trong ngày, chịu áp lực tiêu cực do EMA50 hình thành, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng các mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 0,9351 và sau đó vượt qua 0,9275 mức độ rõ ràng.

Do đó, kịch bản tiêu cực sẽ vẫn có hiệu lực trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn được điều chỉnh bởi sự ổn định giá dưới 0,9456.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9320 hỗ trợ đến 0,9456 kháng.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish