Giá dầu Brent diễn biến tích cực - Phân tích - 21-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy các giao dịch tích cực bình tĩnh nhằm cố gắng di chuyển ra khỏi đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, được hỗ trợ bởi đường EMA50 mang giá từ bên dưới, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi có giá trị trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 44,10 theo sau Chủ yếu là mức 46,50.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ mức 42,20 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá chuyển sang giảm và ghé thăm các khu vực 40,23 trước khi có cố gắng tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 44,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá