Giá dầu thô vượt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 21-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã vượt qua mức 41,30 và giữ trên mức đó, điều này hỗ trợ việc tiếp tục đánh giá tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong ngày và ngắn hạn, đồng thời con đường hướng tới mức 43,05 thể hiện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi. p>

Kênh tăng giá tổ chức sóng tăng được đề xuất, được hỗ trợ tốt bởi EMA50, lưu ý rằng việc giữ trên 40,35 là rất quan trọng để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,35 và kháng cự 43,05.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng