Giá bạc kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 21-10-2020


Economy analysis


Giá bạc kiểm tra mức 25,06 ngay bây giờ, chờ đợi để phá vỡ mức này để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, vì mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 26,00, việc vi phạm nó thể hiện chìa khóa để hướng Mức kháng cự quan trọng nhất đối với các giao dịch ngắn hạn ở mức 26,88.

Do đó, kịch bản tích cực sẽ vẫn có giá trị và được đề xuất cho giai đoạn sắp tới được hỗ trợ bởi EMA50, lưu ý rằng điều quan trọng là giữ trên 24,35 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,35 và kháng cự 26,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng